Angels’ song | BB.MIND

เพลง : Angels’ Song (ลูกา 2:14) Album: BB.Mind ศิลปิน : BB Girls ขวัญ สิริขวัญ เตชะพัฒนารัตน์ จ๋อม พรนภา กรรณ์เกษมสุข เนย ศุภรดา สิริรัตน์กุล หนูดี อารยา ชื่นเจริญวงศ์ วิว อธิยา วรวิจิตราพันธ์ พระสิริจงมีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง ซึ่งพระองค์ ทรงโปรดปรานนั้น ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยาฮาเลลูยา ————————————————————————— เนื้อร้อง: ลูกา 2:14 ทำนอง:ปัญญา ปคูณปัญญา เรียบเรียง:เรืองกิจ ยงปิยะกุล MP3 มีจำหน่ายที่ https://itunes.apple.com/th/album/bb.-mind-vol.-1/id1079296151 https://www.deezer.com/album/12277666...

ไม่ใช่เรา | BB.MIND

พระเจ้าทรงฤทธิ์ (ทรงสามารถ) และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์ มนุษย์จึงมีความสามารถ (แน่นอนไม่เท่าพระเจ้า) พระเจ้าประทานความสามารถแก่มนุษย์ เราจึงเรียกว่า “พรสวรรค์” มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์เก่ง สร้างจรวด สร้างคอมพิวเตอร์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ อย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็ต้องฝึกฝนต่อไปด้วย จึงเรียกว่า “พรแสวง” ไม่ใช่เรา อัลบั้ม BB.MIND ศิลปิน: จ๋อม พรนภา กรรณ์เกษมสุข ft. BB.Girls มิใช่เราจะคิดถือ ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระ เจ้า 2โครินธ์ 3:5 ______________________________ เนื้อร้อง : 2โครินธ์ 3:5 ทำนอง : ปัญญา ปคูณปัญญา เรียบเรียง : อินทัช เรืองชาญ วิธีการ Download Chord 1. Right-click ที่ชื่อเพลง 2. “Save Target As…” or “Save Link As…” เนื้อเพลงพร้อมคอร์ด ไม่ใช่เรา – BB.mind MP3 มีจำหน่ายที่ https://itunes.apple.com/th/album/bb.-mind-vol.-1/id1079296151 https://www.deezer.com/album/12277666...

ไม่รักไม่รู้จัก – BB.Mind...

ไม่รักไม่รู้จัก มีคำกล่าวว่า “คุณสามารถให้โดยไม่รัก แต่คุณไม่สามารถรักโดยไม่ให้” พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์จึงทรง “ให้” คือให้ชีวิตของพระองค์เอง(คือพระเยซูทรงตายแทนความผิดบาปของมนุษย์) ความรักไม่ใช่เพียงคำพูด ไม่ใช่เพียงนามธรรม แต่ความรักแสดงออกเป็นรูปธรรม เป็นการกระทำ ไม่รักไม่รู้จัก อัลบั้ม BB.MIND ศิลปิน: เนย ศุภรดา สิริรัตน์กุล ft. BB.Girls ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รัก ก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 1 ยอห์น บทที่ 4 ข้อ 7 และข้อ 8 ______________________________ เนื้อร้อง : 1 ยอห์น 4:7-8 ทำนอง : ปัญญา ปคูณปัญญา เรียบเรียง : บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล วิธีการ Download Chord 1. Right-click ที่ชื่อเพลง 2. “Save Target As…” or “Save Link As…” เนื้อเพลงพร้อมคอร์ด ไม่รักไม่รู้จัก – BB.mind MP3 มีจำหน่ายที่ https://itunes.apple.com/th/album/bb.-mind-vol.-1/id1079296151 https://www.deezer.com/album/12277666...

สดุดี 1 | BB.Mind

“สดุดี1 ” (Psalm1) | BB.Mind ราเมศ คุปตรัตน์ แต่งเพลงน่ารักๆนี้ โดยนำเนื้อหาจากพระคำสดุดี บทที่ 1 มาใส่ท่วงทำนองให้จำและร้องตามได้ง่าย มาท่องจำพระคำผ่านบทเพลงด้วยกันนะคะ วิธีการ Download 1. Right-click ที่ชื่อเพลง 2. “Save Target As…” or “Save Link As…” วิธีการฟังเพลง : Click ที่ชื่อเพลง สดุดี-1-Psalm1_BB-Mind ...ฟังเพลง >> สดุดี-1-Psalm1_BB-Mind_BKT ...ฟังเพลง >> เนื้อเพลงพร้อมคอร์ด Psalm1 – BB.Mind  เพลง : สดุดี1 (Psalm1) ศิลปิน : BB.Mind  บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย ** แต่ความปิติยินดีของผู้นั้น อยู่ในธรรมบัญญัติ ของพระยาเวห์ เขาใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเหมือนต้นไม้ ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่แห้งเหี่ยว ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเหมือนแกลบ ซึ่งลมพัดพากระจายไป ฉะนั้นคนบาปอธรรมจะไม่ได้ยืนชุมนุมสรรเสริญร่วมกันกับพี่น้อง ———————————————— Produced by เรืองกิจ  ยงปิยะกุล Co – Produced by บุรินทร์  สุภัครพงษ์กุล Composed by ราเมศ คุปตรัตน์ Vocals by อธิษฐาน ดวงคำ , ศิรินธร์ & ศริญญา จิตคล่องทรัพย์ Video Director LOSOGRAPHY Coordinated by อภิญญา โควินท์ทวีวัฒน์ Cameraman ปัญญา ปคูณปัญญา, ทศพร เสรีกิตติกุล Data & Technician ประภัสสร พัชรวีระพงษ์ Stylist,Hair&Make up Artist ฑิฆัมพร ผลิตาภรณ์ Guest Actress มาริน อร่ามเรืองสกุล Special Thanks ดิลากา & ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล MP3 และBacking Trackมีจำหน่ายใน iTunes , KKbox และ Deezer ที่ https://itun.es/th/MuFR- https://kkbox.fm/gd04Rl...

Possible – BB.Mind

Possible (ลูกา 1:37) เพลงสนุกๆจาก ข้อพระคัมภีร์ ลูกา 1:37  โดย 5 สาว BBgirls ขวัญ, จ๋อม, วิว, เนย และ หนูดี เพลงสั้นๆ จำง่ายๆ สดใสน่ารัก ในสไตล์ BB.Mind วิธีการ Download 1. Right-click ที่ชื่อเพลง 2. “Save Target As…” or “Save Link As…” วิธีการฟังเพลง : Click ที่ชื่อเพลง PossibleMASTER ...ฟังเพลง >> PossibleBKT ...ฟังเพลง >> Possible (ลูกา 1:37) เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ เธอพอจะจำได้ไหมลูกาบทที่เท่าไหร่ ลูกาบทหนึ่งนั่นไง ข้อสามสิบเจ็ดแน่นอน พวกเรามาร้องด้วยกัน มาท่องด้วยกันดีกว่า ลูกาบทหนึ่งนั่นไงข้อสามสิบเจ็ดใช่เลย __________________________________ เนื้อร้อง: ลูกา บทที่ 1 ข้อที่ 37 ทำนอง:อโณทัย อัครพัฒนกุล เรียบเรียง:เรืองกิจ ยงปิยะกุล MP3 มีจำหน่ายที่ https://itunes.apple.com/th/album/bb.-mind-vol.-1/id1079296151 https://www.deezer.com/album/12277666...

Don’t Give Up – BB.Mind...

“Don’t give up” (กาลาเทีย6:9) เพลงใหม่จากBBmindที่ถ่ายทอดโดย3สาว BBgirls หน้าใหม่ ในเพลงความหมายดีๆกับMV เซอร์ๆ ให้คุณร้องได้จำง่ายแบบเพลินๆ วิธีการ Download 1. Right-click ที่ชื่อเพลง 2. “Save Target As…” or “Save Link As…” วิธีการฟังเพลง : Click ที่ชื่อเพลง Dont-Give-Up-Master ...ฟังเพลง >> Dont-Give-Up-BKT ...ฟังเพลง >> เนื้อเพลงพร้อมคอร์ด Don’t Give Up – BB.Mind     เพลง : Don’t Give Up (กาลาเทีย6:9) ศิลปิน : วิว, เนย, จ๋อม อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9 ____________________________________ เนื้อร้อง: กาลาเทีย บทที่ 6 ข้อที่ 9 ทำนอง:อโณทัย อัครพัฒนกุล เรียบเรียง:เรืองกิจ...