พระคุณพระเจ้า | ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เพลง พระคุณพระเจ้า
เวอร์ชัน พิธีไว้อาลัย คุณแตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
Vocal: อัญชลี จงคดีกิจ

พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ
Amazing grace! How sweet the sound
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
That saved a wretch like me
ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา
I once was lost, but now am found
ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
Was blind, but now I see

บ่วงมารวางไว้ทุกข์ภัยหลายอย่าง
Twas grace that taught my heart to fear
ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
And grace my fears relieved
แต่เพราะพระคุณฉันจึงคลาดแคล้ว
How precious did that grace appear
พระองค์นำฉันกลับบ้าน
The hour I first believed

พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรง
Thro’ many dangers, toils, and snares
เร่งให้ความกลัวต้องหนี
I have already come
พระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่
This grace hath bro’t me safe thus far
ไม่มีหมู่มารได้ชัย
And grace will lead me home.

พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี
The Lord has promised good to me
พระธรรมให้มีความหวัง
His Word my hope secures
พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที
He will my shield and portion be,
เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา
As long as life endures.

เมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์
When we’ve been there ten thousand years
ช้านานนับหลายพันปี
Bright shining as the sun
ยังมีเวลาร้องเพลงสรรเสริญ
We’ve no less days to sing God’s praise
เท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น
Then when we first begun

พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ
Amazing grace! How sweet the sound
_______________________________
Producer: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Composed by: John Newton & E.O. Excell
Arranged by: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Vocal: อัญชลี จงคดีกิจ
Chorus: อัญชลี จงคดีกิจ, เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Piano/Keyboards: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Acoustic Guitar: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Bass: บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
Mixed and Mastering: บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
Graphic design: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
_______________________________