พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ|ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เพลงชีวิตคริสเตียน บทที่ 12.พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ (Great Is Thy Faithfulness) 1.พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ คือพระบิดาเจ้า
Great is Thy faithfulness, O God, my Father
ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเหมือนเงาเช้าค่ำผันผวน
There is no shadow of turning with Thee.
ความรักเมตตาของพระองค์ไม่ทรงแปรปรวน
Thou changest not; Thy compassions, they fail not,
ถ้วนทุกสมัยสืบไปเป็นนิจนิรันดร์
As Thou hast been Thou forever shall be.

Chorus
พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
Great is Thy faithfulness Great is Thy faithfulness
ทุกมื้อเช้าค่ำความเมตตามีใหม่ๆ
Morning by morning new mercies I see.
เมื่อข้าต้องการสิ่งใด พระองค์ประทานให้
All I have needed Thy hand hath provided.
พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ แก่ข้าพระองค์
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me.

2.ฤดูเวลาไม่ว่า ฤดูหนาวหรือร้อน
Summer and winter, springtime and harvest,
ดาราตะวันจันทร ภมรปักษา
Sun, moon, and stars in their courses above,
คณาป่าไม้ใหญ่น้อยร่วมกันสำแดงว่า
Join with all nature in manifold witness,
พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงรักเมตตา
To Thy great faithfulness, mercy and love.

3.พระเจ้าทรงยกโทษให้ ประทานความสุขใจ
Pardon for sin and a peace that endureth,
พระองค์สถิตอยู่ใกล้ ทรงช่วยแนะนำ
Thine own dear presence to cheer and to guide.
ค้ำชูกำลังให้ข้า วันนี้วันข้างหน้า
Strength for today and bright hope for tomorrow,
ทรงอวยพระพรมากเหลือที่จะนับได้
Blessings all mine, with ten thousand beside.
___________________________
Producer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เนื้อร้อง : Thomas Chisholm
ทำนอง : William M. Runyan
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
Acoustic Guitar : สัจจะ ศรียุทธไกร
Keys : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Piano : ปัญญา ปคูณปัญญา
Bass : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
Drum : สรรเสริญ ดวงคำ
Mixed and Mastering : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
ห้องอัด : Flow Studio, Shengzim Studio, Raku Studio
Graphic Designer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
_______________________________