พระคริสต์นำหน้า|ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เพลงชีวิตคริสเตียน บทที่ 214 พระคริสต์นำหน้า (He Leadeth Me)

1.พระเยซูคริสต์ทรงนำชีวิต
ให้ข้าเดินทางชอบธรรมใกล้ชิด
ข้าอยู่ที่ไหนหรือทำอะไร
พระหัตถ์พระองค์ทรงจูงข้าไป
He leadeth me, O blessed thought!
O words with heav’nly comfort fraught!
Whate’er I do, where’er I be
Still ’tis God’s hand that leadeth me.

ร้องรับ Refrain
พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า
พระหัตถ์พระองค์ทรงจูงมือข้า
เต็มใจเดินตามด้วยความเปรมปรีดิ์
พระหัตถ์พระองค์ทรงนำทุกที
He leadeth me, He leadeth me,
By His own hand He leadeth me;
His faithful follower I would be,
For by His hand He leadeth me.

2.บางคราวต้องผ่านความทุกข์มืดมัว
บางคราวโศกเศร้าบังเกิดความกลัว
บางคราวราบรื่นชื่นใจยินดี
พระหัตถ์พระองค์ทรงนำทุกที
Sometimes mid scenes of deepest gloom,
Sometimes where Eden’s bowers bloom,
By waters still, over troubled sea,
Still ’tis His hand that leadeth me.

3.ข้าขอพระเจ้าทรงจูงมือไป
ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด
จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี
พระหัตถ์พระเจ้าทรงนำทุกที
Lord, I would place my hand in Thine,
Nor ever murmur nor repine;
Content, whatever lot I see,
Since ’tis my God that leadeth me.

4.ครั้นเสร็จการงานต้องลาจากโลก
จิตใจพ้นทุกข์พ้นความเศร้าโศก
เพราะข้าจะได้อยู่เมืองสวรรค์
กับองค์พระคริสต์เป็นนิจนิรันดร์
And when my task on earth is done,
When by Thy grace the vict’ry’s won,
E’en death’s cold wave I will not flee,
Since God through Jordan leadeth me.
___________________________
Producer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เนื้อร้อง : Jo­seph H. Gil­more
ทำนอง : Wil­liam B. Brad­bu­ry, Gold­en Cen­ser
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
Acoustic Guitar : สัจจะ ศรียุทธไกร
Keys : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Piano : ปัญญา ปคูณปัญญา
Bass : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
Drum : จีรศักดิ์ ขวัญหวาน
Mixed and Mastering : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
ห้องอัด : Flow Studio, Shengzim Studio, Raku Studio
Graphic Designer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
_______________________________