พระเยซูรักฉัน | ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน: พระเยซูรัก​ฉัน Jesus Loves Me
ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
เฟบี นารดา เสรีกิตติกุล
เมอร์ซี่ ญาดา อนันตสายนนท์

พระเยซูรักฉันรู้แน่ พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้
แม้ตัวฉันอ่อนหย่อนแรง แต่พระคริสต์ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง

พระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉัน
พระคัมภีร์สั่งสอน จึงรู้ดังนั้นแน่นอน

พระเยซูเอ็นดูรักฉัน สิ้นพระชนม์เพื่อเปิดสวรรค์
โดยยอมตายบนไม้กางเขน ช่วยเด็กทั้งหลายพ้นบาปเวร

พระเยซูรักฉันอยู่ใกล้ มิทิ้งขว้างในทางใด ๆ
ฉันจะรักจนถึงวันนั้น พระองค์มาพาไปสวรรค์

Yes, Jesus loves me, Yes, Jesus loves me Yes,
Jesus loves me, The Bible tells me so.
___________________________
Producer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เนื้อร้อง : Anna Bartlett Warner
ทำนอง : William Batchelder Bradbur
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
Acoustic Guitar : สัจจะ ศรียุทธไกร
Keys : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Piano : ปัญญา ปคูณปัญญา
Bass : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
Drum : สรรเสริญ ดวงคำ
Mixed and Mastering : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
ห้องอัด : Flow Studio, Shengzim Studio, Raku Studio
Graphic Designer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
_______________________________ _______________________________