ทางเดียว | ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เพลง: ทางเดียว
ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

แต่ละคน ค้นกันไปทุกทิศทาง หาทางของตน
แต่ละทาง ล้วนนำไปไม่สิ้นสุด เหมือนเดินวกวน
ทำดีเท่าใด ก็ยังคงพลั้งไป ยังคงเหมือนเดิมเป็นอยู่อย่างนั้น
มันคงถึงวันจะต้องตัดสินใจ รับพระองค์ไว้เข้าในใจ
ให้เอาชนะตัวเอง แบกกางเขนแล้วเดินตามพระเยซู
เป็นหนทางเดียว ตลอดชีวิตเดินไป
พระเยซูเท่านั้นให้ชีวิตใหม่ ไม่ต้องค้นหาต่อไป
_______________________________