ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู | ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

Verse1
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ยอมถวายด้วยความยินดี
ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี
Chorus
ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ
Verse2
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้านอบน้อมกราบพระบาทา
ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า
Verse3
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าถวายทั้งใจกายา
โปรดประทานความรักและฤทธา ขอพระพรไหลหลั่งลงมา
___________________________
Producer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เนื้อร้อง : Judson W. Van DeVenter, 1855-1939
ทำนอง : Winfield S. Weeden, 1847-1908
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
ศิลปิน : ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
Acoustic Guitar : สัจจะ ศรียุทธไกร
Keys : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Piano : ปัญญา ปคูณปัญญา
Bass : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
Drum : สรรเสริญ ดวงคำ
Mixed and Mastering : บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
ห้องอัด : Flow Studio, Shengzim Studio, Raku Studio
Graphic Designer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล