เปิดจิตใจวันนี้ | ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เปิดจิตใจวันนี้
ศิลปิน : ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

อยู่วัน วัน รอให้มันเลยไป
เพื่อเจอวันใด ที่สมใจเรา
แต่เวลา คงจะหมดเลยวัน
แล้วมันก็คงจะสาย
ที่จะหาทางสุขใจ

ปล่อยวันคืนผ่านไป เสียดายเวลา
เปิดดวงใจ เปิดดวงตา สู่ความจริง

เปิดจิตใจวันนี้ พระเยซูคอยอยู่ช่วยเรา
อย่ารอวันพรุ่งนี้ สายเกินไปไม่พบหนทาง
เปิดจิตใจวันนี้ ให้พระองค์เข้ามาล้างทั้งจิตใจ
ให้มีวันพรุ่งนี้ ที่ดีกว่าเก่า