Song From the Broken Hearted – TOR+

“เพลงจากใจที่เคยแตกสลาย” (Song From the Broken Hearted) | ToR+ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร มาฟื้นความสดชื่นให้หัวใจที่แตกสลายด้วยความรักที่แสนยิ่งใหญ่ ไปกับเพลงนมัสการจากโต๋และพี่บอย โกสิยพงษ์ ฝึกร้องให้คล่องแล้วไปร้องพร้อมๆกันกับโต๋ ที่ CROSSOVER LIVE วันอาทิตย์ที่18 พฤศจิกายน 2012 วิธีการ Download 1. Right-click ที่ชื่อเพลง 2. “Save Target As…” or “Save Link As…” วิธีการฟังเพลง : Click ที่ชื่อเพลง   Tor+-worship ...ฟังเพลง >> SongFromTheBrokenHearted-BKT ...ฟังเพลง >> เนื้อเพลงพร้อมคอร์ด  เพลงจากใจที่เคยแตกสลาย(Song From the Broken Hearted)  เพลง : เพลงจากใจที่เคยแตกสลาย(Song From the Broken Hearted) ศิลปิน : ToR+ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร นี่คือ บทเพลงจากใจสรรเสริญ ขอเชิญมาร่วมร้องกันให้สุดใจ หากใครเคยล้ม พลาดพลั้ง ผิดหวังและเสียใจ มีชีวิตที่ไม่มีจุดหมาย เคยเป็นคนที่ทำความผิดมามากมาย ให้เราร้องเพลงนี้ ชูมือขึ้นอย่างนี้ ร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลาย เพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคง ผู้พาให้เราผ่านพ้นวันร้ายๆ ผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่ มาร่วมร้องกันให้สุดหัวใจ และถวายแด่พระองค์ เข้ามา เปล่งเสียงจากใจสรรเสริญ ขอเชิญมาร่วมร้องกันให้สุดใจ หากใครเคยล้ม พลาดพลั้ง ผิดหวังและเสียใจ มีชีวิตที่ไม่มีจุดหมาย เคยเป็นคนที่ทำความผิดมามากมาย ———————————————— เนื้อร้อง : บอย โกสิยพงษ์ ทำนอง : บอย โกสิยพงษ์/ToR+ เรียบเรียงดนตรี : โกมล...