เปลี่ยน | moodtone

MOODTONE VERSION ORIGINAL VERSION  

โลกนี้พระเจ้าประทาน | moodtone...

moodtone version:

เพราะพระองค์รัก | moodtone...

moodtone version: Original Version: จากอัลบั้ม Grace Collection ชุด D

พระองค์เป็นแสง | moodtone...

moodtone version: Original Version: จากอัลบั้ม Grace Collection ชุดD

รักของเรา | moodtone

moodtone version: Original Version: จากอัลบั้ม Grace Collection ชุด E

เมื่อได้มอง | moodtone

moodtone version Original Version จากอัลบั้ม Grace Collection ชุด A